لیست نمایشگاه ها ۱۳۹۵

حضور شرکت شهاب انرژی صبح در نمایشگاه  Choco fair 2016 در مشهد ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور شرکت شهاب انرژی صبح در نمایشگاه I Food مشهد ۴ الی ۷ شهریور ۱۳۹۵

حضور شرکت شهاب انرژی صبح در نمایشگاه Infey در اصفهان ۲۷ الی ۳۰ بهمن ماه

۸ الی ۹ مهر ۱۳۹۵ در نهمین جشنواره و نمایشگاه غذایی سالم

 نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران مهر ماه ۱۳۹۵

 نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران مهر ماه ۱۳۹۴

حضور شرکت شهاب انرژی صبح در ششمین نمایشگاه دنیای تغذیه و سلامت خانواده .از تاریخ ۹۴/۰۷/۲۷  لغایت ۹۴/۱۱/۳۰ در تهران خیابان حجاب مرکز نمایشگاه های کانون .

عرضه مستقیم محصولات

شرکت شهاب انرژی صبح در نمایشگاه عرضه محصولات مواد غذای واقع در مصلای بزرگ امام خمینی از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۷  لغایت ۹۴/۱۲/۰۴ .